top of page

 

TRAINING

Iedereen kan gratis en vrijblijvend aan 2 proeflessen deelnemen.

Meedoen is natuurlijk beter dan kijken maar dat laatste kan ook.

We zullen je laten kennismaken met enkele technieken en vormen die bij ons worden getraind.

Best neem je eerst even met ons contact op.

Als je komt meedoen moet je je voorzien van propere, gemakkelijk zittende kledij en propere kousen.

Breng eventueel ook een kleine handdoek voor het zweet en een flesje water mee.

Juwelen, uurwerken en dergelijke worden indien mogelijk niet gedragen tijdens de training.

Verwittig ons op voorhand als je kwetsuren hebt.

Zeer belangrijk is dat je met een open geest naar ons komt.

Wij willen geen extreem gedachtengoed en schuwen machogedrag.  Competiedrang is ons ook vreemd.

Er moet begrepen worden dat wij strikt de ons opgelegde (gedrags)regels volgen die eigen zijn aan het beoefenen van klassieke en traditionele krijgskunst.

Op elk moment kan je worden gevraagd de les te verlaten als je bijvoorbeeld komt storen, onveilig handelt of op een krachtmeting uit bent.

Van ons mag je verwachten dat je steeds correct zal worden behandeld en alle informatie en onderricht zal krijgen.  Wij zullen er alles aan doen om je een veilige training te bezorgen.

De trainingen worden hoofdzakelijk besteed aan technieken en vormen met de blote hand (ninpo taijutsu & jujutsu).

Deze vormen de basis voor het leren hanteren van de klassieke wapens en voor de specialere onderwerpen.

De mogelijkheid bestaat wel om bijvoorbeeld enkel zwaardtraining te volgen of jujutsu.

Dit is bedoeld voor mensen met minder tijd of mogelijkheden.  

Alles  is bespreekbaar met de hoofdinstructeur.

Doorgaans beginnen onze trainingen met een individuele opwarming waarbij alle gewrichten en spieren worden losgemaakt.

De correcte manieren zullen je worden aangeleerd.  Vervolgens gaan we verder met het collectieve gedeelte waarbij aandacht wordt besteed aan rol- en valtechnieken, het ontwijken van aanvallen met een oefenzwaard om afstand en timing te leren inschatten en andere onderwerpen.

Buikspieroefeningen, krachttraining met eigen lichaamsgewicht, conditionering van lichaamseigen wapens (vuisten, vingers enz.) zijn ook van de partij.  Iedereen zal dit op eigen tempo en mogelijkheden kunnen doen.  Er wordt niet verwacht dat je het gevorderde tempo en niveau van in het begin kan  volgen.  Alles wordt stapsgewijs opgebouwd.

De eigenlijke les begint met een traditionele ceremonie gebaseerd op Boeddhisme en Shinto, het is niet nodig je te bekeren ;-)

Hierna gaat iedereen werken aan het programma dat bij zijn of haar graad hoort met behulp van het lesboek en de genomen nota's.

Je zal ook persoonlijk worden geholpen en bijgestuurd door onze instructeurs en medeleerlingen met meer ervaring.

Sleutelwoorden om tot een goed resultaat te komen zijn focus en herhaling (veel).  Alle goede dingen kosten moeite.

Tegen het einde van de les wordt er soms aandacht besteed aan een techniek of vorm van één der systemen of stijlen die we  beoefenen of aan de praktische toepassing hiervan.  De les wordt afgesloten met een korte ceremonie.

Als je de smaak te pakken krijgt, kan je bij ons aansluiten.

Hiervoor dien je éénmalig aansluitingsgeld, jaarlijks verzekering en jaarlijks lesgeld te betalen.

Je zal ook moeten aansluiten bij onze Japanse organisaties Genbukan Sekai Ninpo Bugei Renmei en Kokusai Jujutsu Renmei waar jaarlijks lidgeld zal voor betaald moeten worden.

Dit is nodig om op te klimmen in graad, nieuwe leerstof te krijgen, deel te kunnen nemen aan stages, enz.

Trainingskledij, lesboeken, oefenwapens, enz. kunnen bij ons worden aangekocht aan democratische prijzen.

bottom of page